Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego w Dziale Zabezpieczenia Technicznego
Data dodania: 2021.11.18

Elbest Security sp. z o.o.

Ogłasza rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną na stanowisko:

Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego

w Dziale Zabezpieczenia Technicznego

Miejsce zatrudnienia – Rogowiec

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej m. in. należało będzie:

 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych z przeprowadzonych napraw, modernizacji oraz instalacji systemów zabezpieczenia technicznego;
 • dokonywanie wizji lokalnych, analiza zagrożeń oraz tworzenie projektów zabezpieczenia technicznego w zakresie SSWiN, CCTV, SKD, RCP oraz systemu nadzoru strażników;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
 • przygotowanie wstępnych kosztów na wykonanie powierzonych zadań z zakresu zabezpieczenia technicznego;
 • nadzór i udział w pracach instalacyjnych i montażowych na obiektach objętych realizacją poleconych zadań;
 • uruchamianie i programowanie systemów zabezpieczenia technicznego;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • bardzo dobra znajomość elektronicznych systemów bezpieczeństwa w szczególności SSP, SAP, DSO, SSWiN, SKD, CCTV;
 • doświadczenie w zakresie uruchamiania i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa;
 • uprawnienia SEP E do 1kV;
 •  prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy z okablowaniem sygnałowym i posługiwanie się miernikiem;
 • ogólna wiedza techniczna o sposobie działania urządzeń;
 • samodzielna analiza problemu i rozwiązania;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • samodzielność, doskonała organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. na adres e-mail: kadry@elbestsecurity.pl z nazwą stanowiska w tytule maila.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego;

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy;
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

w Elbest Security sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce Elbest Security sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych także współpracującym ze spółką podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, według poniższego wykazu:

 1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 2. PGE GiEK S.A.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce e-mail iod@elbestsecurity.pl

3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

 

Oferty Wszystkie
Tworzenie planów ochrony

W Elbest Security sp. z o.o. wiemy ze ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej nie tylko z ciągłym rozwojem infrastruktury... 2014.08.19 Czytaj całość
Budowa monitoringu i systemów zabezpieczeń

Elbest Security sp. z o.o. koncentruje swoje działania w zakresie tworzenia sieci monitoringu lokalnych systemów alarmowych. Zadaniem systemu alarmowego jest ochrona dobytku oraz życia i zdrowia, dlatego systemy sygnalizacji włamania i napadu... 2014.08.19 Czytaj całość
Pełen zakres usług Elbest Security sp. z o.o

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia i zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowo-energetycznych. Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - nasz najbardziej prestiżowy klient... 2014.08.19 Czytaj całość
Usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Systemy zabezpieczenia technicznego stanowią jeden z podstawowych elementów systemów ochrony obiektów mający na celu, zagwarantowanie pełni bezpieczeństwa zarówno dla ludzi jak i samego obiektu oraz wspieranie ochrony fizycznej. 2021.03.04 Czytaj całość
Systemy kamer termowizyjnych.

Systemy kamer termowizyjnych do automatycznego pomiaru temperatury, ochrony obwodowej i ochrony przeciwpożarowej. W obliczu panującego zagrożenia epidemicznego wywołanego przez wirus COVID-19 należy podjąć szereg działań profilaktycznych mających na... 2021.03.04 Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Data dodania: 2021.09.28

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Czytaj całość
Data dodania: 2021.11.18

Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego w Dziale Zabezpieczenia Technicznego

Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego w Dziale Zabezpieczenia Technicznego.
Czytaj całość
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję