Wartownik-konwojent w Wydziale Ochrony Elektrowni Dolna Odra
Data dodania: 2024.04.24

Elbest Security sp. z o. o.

Ogłasza rekrutację zewnętrzną na stanowisko:

wartownik-konwojent

w Wydziale Ochrony Elektrowni Dolna Odra

Miejsce zatrudnienia – Nowe Czarnowo k. Gryfina

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej m. in. należało będzie:

 • realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia oraz innymi aktami prawnymi stanowiącymi uzupełnienie problematyki ochronnej,
 • utrzymywanie łączności z bezpośrednim przełożonym,
 • ścisłe przestrzeganie instrukcji i dostosowanie działań do postanowień w nich zawartych, wydanych przez właściciela obiektu oraz pracodawcę,
 • ochrona powierzonego obiektu, obszaru, posterunku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, dewastacją oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi mieniu i osobom,
 • systematyczne dokonywanie patroli chronionych obszarów i obiektów w celu dokonania oceny aktualnego stanu ich zabezpieczenia i składanie bieżących raportów powodujących ujawnienie i ewentualne usunięcie zaistniałych nie domagań i usterek,
 • podejmowanie wszelkich dostępnych działań w celu właściwego zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób strzeżonego obiektu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z ochroną danego obiektu,
 • zabezpieczenie miejsc i śladów stwierdzonych przestępstw przeciw mieniu  i osobom,
 • ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych  oraz legitymowanie osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wzywanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionym obiektu lub obszaru albo stwierdzenia zakłócenia porządku,
 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 • dbałość o wygląd zewnętrzny, przydzieloną odzież służbową oraz przedmioty będące na wyposażeniu posterunku lub przydzielone na czas pełnienia służby,
 • godne reprezentowanie firmy wobec kontrahentów właściciela chronionego obiektu,
 • niezwłoczne meldowanie przełożonym, Zleceniodawcy, organom ścigania o zaistniałych włamaniach, kradzieżach, dewastacjach mienia i innych zdarzeniach zagrażających mieniu i osobom,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
 • znajomość przepisów prawa zawartych w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia;
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • legitymacja dopuszczająca do posiadania broni (w tym paralizator);
 • samodzielność, operatywność, dynamizm w działaniu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje) na adres e-mail: kadry@elbestsecurity.pl z nazwą stanowiska w tytule maila.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Szefem ochrony (tel. 609 437 956).

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego;

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy;
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

w Elbest Security sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce Elbest Security sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych także współpracującym ze spółką podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, według poniższego wykazu:

 1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 2. PGE GiEK S.A.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce e-mail iod@elbestsecurity.pl

3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

 

Oferty Wszystkie
Pełen zakres usług Elbest Security sp. z o.o

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia i zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowo-energetycznych. Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - nasz najbardziej prestiżowy klient... 2014.08.19 Czytaj całość
Systemy kamer termowizyjnych.

Systemy kamer termowizyjnych do automatycznego pomiaru temperatury, ochrony obwodowej i ochrony przeciwpożarowej. W obliczu panującego zagrożenia epidemicznego wywołanego przez wirus COVID-19 należy podjąć szereg działań profilaktycznych mających na... 2021.03.04 Czytaj całość
Budowa monitoringu i systemów zabezpieczeń

Elbest Security sp. z o.o. koncentruje swoje działania w zakresie tworzenia sieci monitoringu lokalnych systemów alarmowych. Zadaniem systemu alarmowego jest ochrona dobytku oraz życia i zdrowia, dlatego systemy sygnalizacji włamania i napadu... 2014.08.19 Czytaj całość
Tworzenie planów ochrony

W Elbest Security sp. z o.o. wiemy ze ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej nie tylko z ciągłym rozwojem infrastruktury... 2014.08.19 Czytaj całość
Usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Systemy zabezpieczenia technicznego stanowią jeden z podstawowych elementów systemów ochrony obiektów mający na celu, zagwarantowanie pełni bezpieczeństwa zarówno dla ludzi jak i samego obiektu oraz wspieranie ochrony fizycznej. 2021.03.04 Czytaj całość
CENTRUM SZKOLEŃ SŁUŻB OCHRONY

Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych między innymi: kursy/szkolenia doskonalące w posługiwaniu się bronią i środkami... 2023.12.13 Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Data dodania: 2024.04.24

Wartownik-konwojent w Wydziale Ochrony Elektrowni Dolna Odra

Elbest Security sp. z o. o. ogłasza rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną na stanowisko: wartownik-konwojent w Wydziale Ochrony Elektrowni Dolna Odra.
Czytaj całość
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję