Korespondencja elektroniczna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI PROWADZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w prowadzonej korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną, jest Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Klaudia Anszperger. Kontakt:

  1. listownie: ul. Św. Barbary – Budynek WN/B-4, 97-410 Rogowiec;
  2. elektronicznie: iod@elbestsecurity.pl .

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu prowadzenia korespondencji służbowej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Elbest Security sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną i załącznikach do niej, a wszelkie informacje, czy oświadczenia w niej zawarte dotyczące w szczególności opisów, rysunków, fotografii, parametrów technicznych, warunków handlowych, cen, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, warunków umowy i innych elementów istotnych, objętych niniejszą wiadomością, nastąpi w umowie zawartej w formie odrębnego dokumentu.

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość. / The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Elbest Security sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Data: 25.05.2018 r.

Oferty Wszystkie
Tworzenie planów ochrony

W Elbest Security sp. z o.o. wiemy ze ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej nie tylko z ciągłym rozwojem infrastruktury... 2014.08.19 Czytaj całość
Budowa monitoringu i systemów zabezpieczeń

Elbest Security sp. z o.o. koncentruje swoje działania w zakresie tworzenia sieci monitoringu lokalnych systemów alarmowych. Zadaniem systemu alarmowego jest ochrona dobytku oraz życia i zdrowia, dlatego systemy sygnalizacji włamania i napadu... 2014.08.19 Czytaj całość
Pełen zakres usług Elbest Security sp. z o.o

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia i zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowo-energetycznych. Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - nasz najbardziej prestiżowy klient... 2014.08.19 Czytaj całość
Usługi detektywistyczne

Dodatkowym atutem działalności Elbest Security są usługi detektywistyczne, poparte stosownymi uprawnieniami. W dobie globalizacji informacja, forma i szybkość jej pozyskiwania staję się nadrzędnym elementem zwiększającym konkurencyjność na rynku. Na... 2017.05.18 Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Data dodania: 2019.09.13

Kwalifikowany pracownik ochrony w EW Żarnowiec w Czymanowie

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony na terenie EW Żarnowiec w Czymanowie
Czytaj całość
Data dodania: 2019.09.13

Kwalifikowany pracownik ochrony w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Szczecin

Kwalifikowany pracownik ochrony w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Szczecin
Czytaj całość
Data dodania: 2019.09.13

Kwalifikowany pracownik ochrony w ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony na terenie ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim
Czytaj całość
Data dodania: 2019.09.13

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów
Czytaj całość
Data dodania: 2019.09.13

Wartownik – konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

Wartownik – konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów
Czytaj całość
Data dodania: 2019.09.13

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Czytaj całość
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję